اين روزها چه کنيم؟(بخش دوم)

– کارى انجام دهيد که شما را بخنداند. فيلم کمدى تماشا کنيد و با کساني که به شما انرژى مثبت مي‌دهند معاشرت کنيد و اين گونه از فشار درسى که در سال‌هاى اخير روى شما بوده است دور شويد. مطالعات نشان داده است که احساسات هم درست مانند يک بيمارى ويروسى مي‌توانند منتقل شوند. اگر با کسانى باشيد که همواره از نتايج امتحان اضطراب دارند و مدام درباره آن صحبت مى کنند، شما هم هرگز به آرامش نخواهيد رسيد. 
 
– از نشخوار افکار خود بپرهيزيد. نشخوار کردن افکار، يک چرخه معيوب است که باعث مي‌شود شما مدام به يک موضوع خاص فکر کنيد؛ بدون اينکه موضوع جديدى براى اضافه کردن به افکارتان وجود داشته باشد. اين حالت بعد از امتحان زياد اتفاق مي‌افتد؛ ولى بايد به خاطر داشته باشيد که نگرانى درباره موضوعى که در مورد آن ديگر کارى از دست شما ساخته نيست، نه تنها تاثير مثبتى نخواهد داشت، بلکه استرس شما را روز به روز بيشتر خواهد کرد.
 
index

روش‌هايى براى مقابله با اين چرخه معيوب وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
 
اول اينکه به جاى تکرار افکار بيهوده، به دنبال راه حل باشيد. به خاطر داشته باشید که نگران بودن در مورد نتايج بد امتحان که گذشته است، هيچ چيز را در مورد آن تغيير نمي‌دهد، ولى مي‌تواند روى عملکرد شما در آينده تاثير بگذارد. سعى کنيد دلايلى را که موجب شده‌اند شما به نتيجه دلخواه خود نرسيد پيدا کرده و در آينده از آنها درس بگيريد. اين کار، عملکرد شما را در آينده مثبت خواهد کرد.
 
دوم اينکه سعى کنيد بفهميد که از چه چيزى نگرانيد. معمولاً بخشى از استرس امتحان مربوط به مسايل بعد از امتحان است. اينکه ديگران در مورد شما چه فکر مي‌کنند و چگونه در مورد شما قضاوت مي‌کنند و يا چه انتظاراتى از شما دارند، ممکن است که شما را نگران کند. فهميدن دليل واقعى نگراني‌تان مي‌تواند به شما کمک کند تا بتوانيد با چنين مسايلى راحت‌تر کنار بياييد، و در آخر، يک بازه زمانى ٢٠ تا ٣٠ دقيقه‌اى را براى "نگران بودن" خود تعيين کنيد.
 
اين امور به شما کمک مي‌کند تا به جاى ناديده گرفتن نگراني‌هايتان، تنها در اين بازه زمانى که مشخص کرده‌ايد نگران باشيد. زمان بگيريد و با تمام شدن وقتِ "نگرانى"، شروع به پرورش افکار مثبت در ذهنتان کنيد. 
 
– زمان دقيق اعلام نتايج آزمون سراسری را به خاطر بسپاريد. اين موضوع به شما کمک مي‌کند تا به جاى نگراني‌هاى هر روزه، تا زماني که نتايج مشخص شوند، از استرس و اضطراب بی مورد، به دور باشيد. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.