اکنون زمان تغییر است (بخش اول)

هدف از برنامه‌ریزی و تکمیل دفتر برنامه‌ریزی، رسیدن به هدف و جایگاهی است که حاصل تفکرات ذهن خلاق شماست. ذهن خلاق شما نتایج واقعیت و آگاهی‌های نیم‌سال اول را در دفتر برنامه‌ریزی مکتوب کرده است.اکنون زمان تغییر است.

عادت‌ها و رفتارهایی که باعث شده است موانع را به وجود آورند، همان نکاتی هستند که در دفتر برنامه‌ریزی ثبت کرده‌اید. آن‌ها را در جدولی ثبت کرده و راهکارهایی را که برای آن‌ها انتخاب می‌کنید با اولیا، دوستان و مشاور خود به مشورت گذاشته و درباره آنها بحث و گفت‌وگو کنید.

DiscussionForum

سعی کنید این عوامل را اولویت‌بندی کنید و برای تک تک عوامل مخل مطالعه‌تان تا با برطرف کردن آن‌ها در نیم‌سال دوم پیشرفت را احساس کنید.

فراموش نکنید که برای رسیدن به اهدافتان باید مراحلی را سپری کنید تا از جایی که هستید تا به جایی که می‌خواهید برسید دست یابید.

برطرف کردن موانعی که در نیم‌سال اول داشته‌اید یکی از این اهداف است.یکی از مهمترین این موانع می‌تواند منابع مطالعاتی تان باشد.

می‌توانید با مهندسی دوباره، کار خود را شروع کنید!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.