این انتظار نیست، ادا در می آوریم…

دل بیقرار نیست

"ادا در می آوریم"

چشم انتظار نیست

"ادا در می آوریم"

 

بر لب دعای ندبه

و دل غرق شهوت است
این انتظار نیست
"ادا در می آوریم"

آقا محب واقعی ات در میان ما
یک از هزار نیست
"ادا در می آوریم"
 
۴۹۷۸۹۵۷۳_۳۶۵۷۵۰۰۲۴۲۰۹۰۴۲_۸۸۰۳۱۴۸۱۶۸۱۶۰۹۳۲۲۱۳_n

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.