این بهار نو را با انرژی آغاز کنیم

فصل دوستی همراه با کوچ زیبای پرندگان مهاجر از راه می رسد. همهمه ی گنجشک ها بر شاخسار درختانِ پرشکوفه، نوید طلوع خورشیدِ سالی نو را می دهد. حریر زیبای سبزه بر سرتاسر کره ی خاکی پهن شده و همه ی مردم در تکاپوی شروعی پر انرژی هستند.

دوست عزیزم

تو هم بهارت را با تصمیم های تازه و متفاوت آغاز کن.

تصمیم بگیر:

possible-quote

هرماه کتابی تازه بخوانی.

هر روز دستی را از سر دوستی بگیری.

از ثانیه های زندگی ات لذت ببری.

هر روز طلوع خورشید را ببینی.

ساعاتی از هر روزت را برای رسیدن به هدفت در نظر بگیری.

و…

از این فرصت طلایی برای یک آغاز پر انرژی استفاده کن. تصمیماتت را برای سال جدید روی دفترت بنویس. امسال قطعا سال توست، سال آرزوهای دست یافتنی، سال رسیدن به هدف های زیبایت.

این را با تمام وجود باور کن و بر سر سفره ی هفت سین بنشین.بر خدا توکل کن و همه کارها را به او واگذار کن.

من هم رسیدن به تمام آرزوهای زیبایت را آرزومندم.

سال 1395 فرخنده باد.سالی سرشار از برکت و موفقیت را برایتان آزومندیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.