این حرف «ت» دوست‌داشتنی!

حتی «تو» هم با «ت» شروع می‌شوی… و نگاه کن ببین چه واژه‌های مهم دیگری که این ویژگی را دارند و به نوعی با سرنوشت درسی ما گره خورده‌اند: توجه، تمرکز، سعی و تلاش، تمرین، تکرار، تست، تقویت، تثبیت، تسلط، تعادل، تشویق، تنبیه و تحول و چه اسم بامسمایی: تراز.

چه هوشمندانه این نام انتخاب شده! شاقول و تراز بنا را دیده‌ای؟ دیوار را که ردیف می‌چیند و شاقولش را که بساط می‌کند، لبخند رضایتش را زمانی می‌زند که دیوارش صاف و به اصطلاح «تراز» شده باشد و آجری بالا و پایین نشده باشد و این یعنی که کار، درست انجام شده و کارفرمایش راضی و خستگی حالا از تنش به در می‌شود.

تراز آزمون آزمایشی هم همین خاصیت را دارد دوست من! فقط و فقط زمانی بهتر و بيش‌تر می‌شود که به تعادل نزدیک‌تر شده باشی و فاصله‌ی درصدهایت کم‌تر و کمتر شده باشد. مگر این‌که برج‌سازی کنی و درس‌های ضریب بالایت را خیلی بالاتر بزنی تا جبران ضعف مابقی را بکند که خودت بگو: برج‌سازی راحت‌تر است یا دیوارسازی؟

     دیوار محکم و صاف و بلندی که می‌سازی یک یادگار ماندگار می‌شود و طاق‌ها و ستون‌هایی که در آینده روی آن بنا مي‌كني، خودت را تبدیل به یک برج بلند و استوار می‌کند: برج «تو»!در فرصت باقی‌مانده اگر در جستجوی تعادل باشی، تراز را هم می‌یابی. شاقولت را تنظیم کن استاد!

HowToBalanceTaktTime

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.