با او ، جدای از همه!

ای ابوذر! اگر دوست داری قوی‌ترین مردم باشی بر خدا توکّل کن. و اگر دوست داری بی نیازترین مردم باشی به آنچه در دست خداست، بیش از آنچه در دست خودت است اعتماد واتّکا داشته باش. اگر تمامی مردم به این آیه عمل می‌کردند برای آنها کافی بود: «.هر کس تقوای خدا داشته باشد، برای او راه رهایی وگشایش قرار می‌دهد و از جایی که تصوّرش را نمی‌کند، روزی‌اش را به او می‌رساند. و هر کس بر خدا توکّل کند، او برایش کافی است. همانا خداوند کار خود را به نتبجه و هدف می‌رساند. خدا برای هر چیزی اندازه ای مقرر فرموده است» خود را در خوشی و آرامش به خداوند بشناسان تا در سختی‌ها و شداید تو را بشناسد.

و هرگاه درخواستی  داشتی از خدای عزّوجل درخواست کن و هرگاه احتیاج به کمک داشتی از خداوند کمک بگیر.  اگر تمام انسان‌ها  تلاش کنند به تو نفعی برسانند که خداوند برایت مقدّر نکرده است، نخواهند توانست. واگر بکوشند که به تو ضرری برسانندکه خداوند برایت مقدر نکرده است، نخواهند توانست. و البتّه که پیروزی همراه صبر است و گشایش و فرج همراه مشقّت و غم است و با هر دشواری و تنگی، راحتی و آسایشی است.

images

از وصایای پیامبر اکرم(ص) «درود خدا بر او و خاندانش» به ابوذر غفاری ــ  عین الحیاه علامه مجلسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.