با تقسیم درست کار و انرژی به سمت موفقیت حرکت کنید

آيا تاکنون به پاسخ اين سؤالات فكر كرده‌ايد؟

1) هدف از درس خواندن چيست و براي چه چيز پا در مسير علم گذاشته‌ايد؟

2) برای رسیدن به رشته و دانشگاه مورد نظرتان چه‌قدر بايد تلاش كنيد؟

3) كدام كتاب‌هاي مدرسه نسبت به كتاب‌های ديگر اولويت دارد؟

index

4) كدام فصل‌هاي كتاب مدرسه بر فصل‌هاي ديگر اولويت دارد؟

5) روش مطالعه‌ي شما براي رسيدن به موفقيت براي هر كتاب چيست؟

6) آيا آزمون‌هاي آزمایشی که در آنها شرکت می کنید را تجزیه و تحليل مي‌كنيد تا شناخت دقيق از كار خودتان داشته باشيد؟

7) آيا توجه کافی به منابع آموزشی و کمک آموزشی خودتان داشته‌ايد؟

پاسخ این سوالات و دستیابی به موفقیت نهایی در تقسیم درست کار و انرژی بر مبنای یک برنامه ریزی اصولی و دقیق نهفته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.