با تمام وجود!

گاهی فقط یک تشکر ساده و قدردانی بی آلایش روحمان را تازه می‌کند. قدردانی و تشکر نه تنها در طرف مقابل تأثیر گذار است و حالت مثبت ایجاد می‌کند بلکه در درون ما نیز احساس خوب و سبک بالی القا می‌نماید.

در بحث جاذبه و انرژی، قدردانی یک سنت نیک و پسندیده تلقی می‌گردد زیرا از طریق قدردانی نه تنها بینش مثبت خود را به نمایش می‌گذاریم بلکه به طرف مقابل نشان می‌دهیم که کارش برایمان ارزنده و سازنده بوده است و ما کار وی را دیده‌ایم و احساس کرده‌ایم.

iStock_thank_you_flower_resized

قدردانی موجب می‌شود فردی که مورد تقدیر قرار گرفته است باز هم هر کاری بتواند برای ما انجام دهد زیرا از قدردانی ما احساس مثبتی بدست آورده است که وی را به انجام کارهای بیش‌تری برای ما ترغیب می‌کند.

قدردانی و سپاسگزاری خود به خود موجب بروز اتفاقات خیر و نیک بیش‌تری از اطراف و دوستان‌مان برای ما می‌شود. حتی می‌توانید برای کسی که زحمات بسیاری برا‌ی‌تان کشیده است نامه‌ای دستی یا الکترونیکی بنویسید و در آن تمام خوبی‌ها و مهربانی‌هایش را به وی یادآوری کنید. و مفصل قدردانی و سپاسگزاری نمایید.

بهتر است برای تأثیرگذاری هرچه بیش‌تر خودتان آن نامه را برای مخاطب‌تان بخوانید و این نامه را با تمام احساسی که در آن قرار داده‌اید به وی هدیه نمایید، لحظه بسیار زیبا و انرژی بخشی است که بعید است به این زودی ها از یاد و خاطره مخاب تان پاک شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.