با تندخواني نتيجه بهتري بگيريد(بخش پایانی)

شگردهاي تند خواني که در زیر به آنها اشاره می کنیم نيز از مهم‌ترين نکاتي است که بايد آنها را در هنگام مطالعه و درس خواندن به طور دقیبه کار بنديد:

سطحي خواني
 در تندخواني، اولين قدم، سطحي خواني براي يافتن انديشه و منظور اصلي نويسنده است؛ بنابراين، تمام مطالب موجود در متن مورد نظر را به غير از انديشه و نکته اصلي هر پاراگراف ناديده بگيريد. اين اولين تجربه شما در حذف بخش بزرگي از مطالب متني است که مطالعه مي‌کنيد. اين کار را بدون هيچ گونه احساس گناهي انجام دهيد و نگران نباشيد. فقط سعي کنيد که مقصود اصلي و نکته مورد نظر نويسنده را دريابيد و با علاقه ادامه دهيد. براي انجام بهتر اين کار، بايد سرعت خواندنتان را افزايش دهيد، فهرست مطالب را نگاه کنيد، به عناوين اصلي و فرعي توجه کنيد و با مرور اجمالي از اصل مطالب آن سر در آوريد.
 
zeitersparnis-speed-reading
اعتماد به نفس داشته باشيد
همان گونه که قبلاً گفته شد، يکي از موانع تندخواني، برگشت به عقب و دوباره خواني است. به عنوان يک داوطلب بايد به اين موضوع توجه داشته باشيد که دوباره خواني، زماني اتفاق مي‌افتد که شما حس مي‌کنيد مطلب را بخوبي ياد نگرفته‌ايد. اينکه در هنگام مطالعه، شما به مطالبي برخورد کنيد که در مطالعه اول و حتي دوم آن را ياد نگيريد، مساله‌اي عادي است؛ اما اگر زياد روي آن مطلب وقت گذاشته و ذهن خود را درگير کنيد، اين موضوع، چندان عادي نيست. همه ما بعضي از دروس را راحت تر و بهتر و برخي را ديرتر ياد مي‌گيريم و اين مساله به توانايي ما در يادگيري آن دروس برمي‌گردد؛ پس وقتي به دروسي مي‌رسيد که يادگيري آن برايتان مشکل است، تمام سعي خود را در فهميدن مطلب اعمال کنيد؛ اما اعتماد به نفس داشته باشيد و بدون اينکه دچار وسواس شويد، با يک خلاصه‌نويسي خوب به سراغ مطلب يا درس ديگري برويد و به خود اطمينان دهيد که نکات لازم را بخوبي مي‌دانيد.
 
حتماً به اين نکته کلیدی و مهم خوب توجه داشته باشید که برگشت به عقب، به اين معني نيست که شما بايد مطالب را بدون يادگيري کامل رها کنيد و برويد؛ بلکه به اين معني است که دچار وسواس نشويد؛ پس اگر احساس مي‌کنيد که مطلبي را بخوبي نمي‌دانيد، تا جايي که مي‌توانيد و آن مطلب مهم است، بر يادگيري آن اصرار کنيد؛ اما اگر مطلبي را ياد گرفته‌ايد و در مورد آن دو دل هستيد، برگشت به عقب نداشته باشيد.
 
افزايش ميدان ديد
 چشم، تنها وسيله براي ديدن و به عبارت ديگر يک عامل واسطه است. ما با چشم نمي‌خوانيم؛ بلکه اين کار را با مغزمان انجام مي‌دهيم. چشم، تنها تصاوير را به مغز منتقل مي‌کند، اما عمل اصلي ديدن در مغز انجام مي‌شود. چشم، اگر خوب آموزش ديده باشد، مي‌تواند چند کلمه را در آنِ واحد تصوير برداري و به مغز ارسال کند. مغز، در مقايسه با چشم، از سرعت بيشتري برخوردار است. شما بايد به چشمان خود بياموزيد که به جاي تک تک کلمات، مجموعه‌اي از کلمات را شکار کند؛ به اين ترتيب، چشم در يک سطر، توقف‌هاي کمتري خواهد داشت. مرکز بينايي در مغز، هم خيلي سريع و هم خيلي توانمند است؛ به طوري که حتي اگر بخشي از کلمه را ببيند، قادر به کشف آن خواهد بود. تلاش شما براي افزايش ميدان ديد مهم است؛ زيرا ما در آزمون سراسري به مطالبي برمي‌خوريم که يا چندان مهم نيستند يا قبلاً بخوبي آنها را ياد گرفته‌ايم و نياز چنداني به دقت و صرف وقت ندارند.
 
تمرکز
يکي از عواملي که تندخواني را تسهيل مي‌کند، تمرکز است. اگر در هنگام مطالعه تمرکز نداشته باشيد، ذهن شما به جاي پرداختن به مطلب اصلي، به چيز ديگري معطوف مي‌شود؛ به عبارت ديگر، دچار حواس پرتي مي‌شود؛ پس با بهره‌گيري از شگرد‌هاي تمرکز حواس، سعي کنيد که افکار خود را متمرکز کنيد تا مطالب را سريع‌تر و بهتر ياد بگيريد.
 
نکته برداري
براي بهبود سرعت مطالعه خود، از شگرد نکته برداري استفاده کنيد؛ زيرا نکته ‌برداري، بسيار کارآمد و مفيد است. در نکته‌برداري بايد فقط کلماتي يادداشت شوند که بار معنايي داشته باشند. يک واژه کليدي، هم خودش داراي اهميت است و هم آنچه را که تداعي مي‌کند؛ بنابراين، يک کلمه يا يک تصوير کليدي، بايد هم تداعي کننده مفهوم اصلي باشد و هم حجم زيادي از اطلاعات مربوط به آن مفهوم را به ذهن بياورد. شما مي‌توانيد نکته‌برداري را در گوشه‌هاي کتاب خود انجام دهيد تا با مطالعه مجدد، بهتر به خاطر آوريد که اين نکات مربوط به چه مطالبي بوده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.