با تندخواني نتيجه بهتري بگيريد(بخش چهارم)

در این بخش هم به ادامه مهمترین موانع در فرایند تندخوانی می پردازیم:
زیر لب خوانی
مانند بلند خواندن، زير لب خواني نيز يکي از موانع اصلي تندخواني است. زير لب خواني، عبارت است از زمزمه کلمات، به طوري که صداي خواندن کلمات را در گوش خود بشنويد. حرکت دادن لب هنگام خواندن نيز حالتي از زير لب خواني است. اين عادت غلط نيز مانع تندخواني است؛
 
زيرا در اين نوع مطالعه کردن، حداکثر سرعت مطالعه شما متناسب با سرعت حرف زدن است؛ يعني دويست کلمه در دقيقه و حتي کمتر از آن که سرعت خيلي پاييني است. براي مطالعه با سرعت زياد و درک بالا بايد بي‌صدا بخوانيد؛ يعني بين نگاه و مغز خود رابطه مستقيم برقرار کنيد. حتماً به اين موضوع مهم و کلیدی توجه داشته باشيد که مغز و نگاه براي مطالعه، نيازي به شنيدن کلمات به منظور درک معناي آن ندارد.
 
zeitersparnis-speed-reading

تلفظ و تکرار کلمات در ذهن
   تلفظ و تکرار کلمات در ذهن هم، به دليل وقتي که از داوطلب در هنگام مطالعه مي‌گيرد، از موانع تندخواني است. در اين حالت، لب‌ها بي‌حرکت هستند و ارتعاشي در گلو احساس نمي‌شود؛ ولي کلمات در ذهن تکرار مي‌شوند، براي ترک اين عادت در حين خواندن، سعي کنيد با مجسم کردن صحنه يا تصوير آنچه که انجام مي‌شود، ذهن خود را مشغول کنيد.
 
استفاده نادرست از راهنما
 انگشت‌گذاري يا به کار بردن انگشت، مداد يا هر وسيله ديگري، اگر موجب توقف و کند خواندن شما شود، نادرست است؛ ولي اگر سرعت حرکت انگشت زياد شود و چشم‌ها تابع حرکت دست باشند، آن گاه ديگر مانع محسوب نمي‌شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.