با کدام استراتژي مطالعه مي‌کنيد؟

يکي از آفت‌هاي برنامه‌ريزي، شيوه‌ي مطالعه‌ي بقچه‌اي است. دانش‌آموزان گاهي به دليل حجم مطالب زياد در يک روز به مطالعه‌ي يک کتاب به شکل بقچه‌اي مي‌پردازند و احساس مي‌کنند خيالشان راحت شده که يک درس را خوانده‌اند و آن را کنار گذشته‌اند. آن‌ها با اطمينان خاطر بر اين باور هستند که در آزمون نتيجه‌ي خوبي کسب مي‌کنند ولي نتيجه‌شان برعکس شده و باعث دلسرد شدنشان خواهد شد؛ بنابراين از شما دانش آموزان و داوطلبان کنکور مي‌خواهم به نکات زير با دقت هرچه تمامتر توجه کنيد:

1. همواره بخاطر داشته باشید که بایستی تنوع مطالعاتي داشته باشيد. در يک روز  3 الي 5 کتاب را در برنامه‌ي روزانه‌ي خود بگنجانيد.

2. مديريت يادگيري را در خود تقويت کنيد.

* درس‌هاي حفظي را بيش از 90 دقيقه مطالعه نکنيد.

* درس‌هاي محاسباتي- عملياتي را بيش از 150 دقيقه مطالعه نکنيد.

kkkk

* در‌س‌هاي مفهومي- يادگيري را به روش پلکاني مطالعه کنيد. (روش پلکاني: هر مطلبي که امروز مطالعه مي‌کنيد در روز بعد مرور کنيد، مطلب جديد را مطالعه کنيد، روز سوم مطلب روز اول را تمرين و تست کار کنيد و اين روند را مانند يک چرخه و سيکل ادامه دهيد.)

*  دو درس مشابه را پشت سر هم مطالعه نکنيد.

3. مراحل مطالعاتي را بدرستی رعايت کنيد.

 * درس‌هاي محاسباتي- عملياتي را همان روز با تمرين و تست زياد کار کنيد.

* درس‌هاي حفظي را يک الي دو روز بعد تست کار کنيد.

4. حتما در برنامه‌ریزی درسی تان مرور قرار دهيد.

* آخر شب را براي درس همان روز اختصاص دهيد و مطالب همان روز را مرور کنيد.

* هم‌زمان با مطالعه، خلاصه‌نويسي نکنيد؛ چون ذهن شما فقط دنبال کليدواژه‌ها‌ي مهم و نوشتن است. يک وقت ويژه براي خلاصه‌نويسي قرار دهيد (مثلاً هنگام مرور مطالب).

5. مراحل يادگيري مطالعه را رعايت کنيد:

* يک مطلب را به زبان خود و براي خودتان

* يک مطلب را براي ديگران توضيح دهيد.

* يک مطلب را به زبان معلم و نماد علمي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.