بدون وسواس درس بخوانيد

آيا تا به حال برايتان پيش آمده که نيرويي در ذهنتان شما را وادار به مطالعه بيش از حد يک مطلب کند؟ آيا تا به حال در موقعيتي قرار گرفتهايد که در عين حال که فرصتي براي مطالعه نداريد باز هم  نتوانيد از يک پاراگراف که اهميت چنداني هم ندارد بگذريد؟ گاهي با اينکه به خوبي ميدانيد قسمتي که مشغول مطالعهي آن هستيد جزء سؤالات امتحان معلم نخواهد بود اما آنقدر آن را مطالعه ميکنيد که تقريباً کلمه به کلمهي آن را از حفظ ميشويد. به نظر شما دليل اين رفتار چيست؟

اگر شما نيز اين موارد را تجربه ميکنيد، دچار وسواسِ خواندن یا وسواس مطالعاتی هستيد!

ty

بله؛ وسواس لزوماً به پاکيزگي زياد و رعايت بيش از اندازهي بهداشت فردی گفته نميشود بلکه به هر عملي که انسان نسبت به آن حساسیت بيش از اندازه داشته باشد به طوري که تا آن را بارها و بارها تکرار نکند ذهنش آرام نگيرد، وسواس گفته ميشود.

با رعايت نکات کلیدی زير به راحتي ميتوانيد بر اين مسئله غلبه کنيد:

1. اين اصل مهم را به طور مداوم با خود تکرار کنيد: انسانهاي موفق اولويتها را ميشناسند؛ يعني ميدانند که بايد در بين تمام کارهايي که دارند کدام را بایستی اول انجام دهند. با انجام اين کار، خيالتان از خواندن بخشهاي مهم هر درس راحت ميشود.

2. وقتي احساس ميکنيد مطلبي در ذهنتان جاي نميگيرد بدون اينکه به کتاب نگاه کنيد آن را براي خود روي کاغذ بنويسيد تا کاملاً بدانيد که در کدام قسمت دچار ضعف هستيد. با انجام اين کار نهتنها وقتتانگرفته نميشود، بلکه ذهنتان هم آرام ميگيرد.

3. دورِ سؤالاتي که فکر ميکنيد هنوز آنها را ياد نگرفتهايد با يک خودکار خط بکشيد تا قبل از شروع کلاس دوباره آنها را مرور کنيد. با اين کار به ذهنتان قول ميدهيد که آن را فراموش نميکنيد.

4. در مواقعي لازم است محکم باشيد و حتي به خودتان سخت بگيريد و به خودتان تذکر دهيد! مثلاً با جسارت تمام به خود بگوييد: «بس است! ديگر اين قسمت را مطالعه نميکنم؛ چون اطمينان دارم که آن را به طور کامل بلدم.»

5. بدانيد که اين شما هستيد که بايد ذهنتان را مديريت کنيد. اجازه ندهيد ذهنتان شما را مديريت کند! به خود اطمينان داشته باشيد و بدانيد که قطعاً موفق خواهيد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.