براي موفقيت در کنکور اين 10 كار را انجام بده!

تنها آرزو كردن،شرط موفقیت نيست، سعی و تلاش براي تحقق آن هم لازم است. اگر آرزوي موفقیت در کنکور را داري، به 10 نكته‌ي زیر با دقت هر چه تمامتر توجه كن.

1. با خودت روراست باش!

در تكميل دفتر برنامه‌ريزي صادق باش. ساعت‌هاي مطالعه را كم و زياد وارد دفترت نكن. با گذشت زمان دفتر برنامه‌ريزي به تو نشان خواهد داد كه آيا زياد درس مي‌خواني؟ آيا خوب مطالعه مي‌كني؟ آيا تعادل در مطالعه‌ي درس‌ها را رعايت مي‌كني؟ براي اين‌كه دفتر برنامه‌ريزي تصوير روشني از عملكردت را به تو نشان بدهد، پس در تكميل آن كوتاهي نكن.

2. جدي و پيگير باش!

در تصميماتي كه مي‌گيري و تلاشي كه براي اجراي آن‌ها مي‌كني، جدي باش. اجازه نده عوامل مزاحم، تو را از اجراي برنامه‌هايت بازدارند. كارهايت را با جديت پيگيري كن. نكات مبهم يادگيري‌ها و سايه‌ها را روشن كن. در اجراي برنامه‌هايت پيوستگي داشته باش و حتي يك آزمون آزمایشی را هم از دست نده. 

never

3. نصيحت‌پذير و منطقي باش!

اگر دوست داري انسان موفق و آگاهي باشي، به هر نصيحت و سخن پندآموزي كه مي‌شنوي، گوش فرا بده و متناسب با نيازهايت از آن‌ها استفاده كن. درباره‌ي موضوعات مختلف با پدر و مادرت مشورت كن و نظر آن‌ها را بپرس. براي رسيدن به اهدافت با برنامه ریز و مشاورت همراه باش و از تجربيات آن‌ها استفاده كن.

4. توانايي‌هايت را كشف كن!

مطمئن باش كه توانايي‌هاي زيادي داري كه در وجودت نهفته‌اند که تنها لازم است كشف شوند. براي كشف آن‌ها در موقعيت‌هاي مناسب، اولويت‌ها را تشخص بده و با تكيه بر ويژگي‌هاي ممتازي كه داري و مختص خود توست، كارهاي مهم متناسب با آن‌ها را انجام بده و پايدارشان كن و در شرايط مشابه از آن‌ها استفاده كن.

5. از شكست‌ها تجربه كسب كن!

اگر مدام از شكست خوردن بترسي و از روبه‌رو شدن با آن فرار كني، مطمئن باش شكست‌ها تو را هدف قرار مي‌دهند و با سرعت به سوي تو روانه مي‌شوند. اگر مي‌خواهي اين اتفاق براي تو نيفتد، در برابر شكست‌ها ايستادگي كن و از هر كدام از آن‌ها درس موفقیت بگير. تجربه كسب كن و براي موفقیت نهايي، كلكسيوني از روش‌هاي موفق را در اختيار داشته باش.

6. نقاط قوت خود را با قاطعيت حفظ كن!

همواره مثبت‌انديش باش و سعي كن به خاطر نقاط قوتي كه داري و مي‌تواني آن‌ها را حفظ كني، خودت را تشويق كني. همين حالا يك آفرين به خودت بگو! چون تصميم داري روي نقاط قوتي كه داري تمركز كني و با تلاش و كوشش آن‌ها را پايدار كني.

7. نقاط ضعف خود را با انعطاف بيش‌تري برطرف كن!

ممكن است مطلبي را فراموش كني يا ناقص ياد بگيري و نتواني به برخي سؤالات پاسخ بدهي. اصلاً ناراحت نباش؛ چون اين اتفاق تنها مختص تو نيست و براي همه پيش مي‌آيد. سعي كن نقاط ضعف خود را شناسايي كني و با حوصله‌ي بيش‌تري براي برطرف كردن آن‌ها تلاش كني.

8. نااميد و بي‌انگيزه نباش!

اگر هدف مشخصي براي خودت تعيين كني و براي تحقق آن تلاش كني و با شادابي و نشاط كارها و برنامه‌هايت را دنبال كني، دليلي براي نااميدي و بي‌انگيزه شدن وجود ندارد. فراموش نكن نااميدي به سراغ كساني مي‌رود كه به استقبالش مي‌روند.

9. قدم‌هاي كوچك براي رسيدن به اهداف بزرگ بردار!

اگر مسير روشن و مشخصي براي رسيدن به اهدافت انتخاب كني، مطمئناً سردرگم نخواهي شد. براي رسيدن به هدف بزرگ و نهايي خود، از هدف‌هاي كوچك‌تر شروع كن، آن‌ها را به نحو احسن انجام بده و آهسته و پيوسته حركت كن. از تحقق اهداف كوچك رضايت داشته باش و براي رسيدن به هدف نهايي عجله نكن.

10. ادامه بده، خسته نشو!

اگر در پيمودن مسيري كه پيش روي توست با موانعي برخورد كردي، اگر در ميانه‌ي راه خسته شدي و از حركت در مسير بازماندي، به مقصد نهايي كه چيزي جز موفقیت نيست، فكر كن. كمي استراحت كن و به مسير پشت سرت نظاره كن. با قاطعيت از موانع عبور كن و از حركت در ادامه‌ي مسير لذت ببر و همواره جاري باش.

اگر تصميم جدي براي موفقیت داري، امروز را درياب. هيچ چيز باارزش‌تر از امروز نيست. شايد فردا كمي دير باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.