برای موفقیت چه چیزی کم داری؟

موفقیت، برنامه می‌خواهد که آن را داری(برنامه مطالعاتی هفتگی).

موفقیت، مسیر روشن و شفاف برای حرکت می‌خواهد که آن را نیز داری(بودجه بندی آزمون های آزمایشی).

موفقیت، منابع آزموده‌شده می‌خواهد که داری..

انگیزه می‌خواهد که داری.

تلاش و سخت‌کوشی می‌خواهد که داری. ممکن است شدت و ضعف داشته باشد ولی مطمئن باش، آن را حتماً داری، چون اگر نداشتی تا این‌جا پیشروی نمی‌کردی.

images

تا این‌جا با آزمون‌ها همراه بودن یعنی این‌که تصمیمت برای موفقیت جدی است. برای ادامه‌ی مسیر لازم است اراده‌ات را قوی کنی، حواست را کاملا جمع کنی، آموخته‌هایت را کامل کنی، کوله‌بارت را غنی کنی و با توکل به خدا و داشتن یک برنامه دقیق و اصولی قدم در مسیر موفقیت بگذاری.

به کارهایت شتاب بده ولی شتاب‌زده عمل نکن. حواست باشد گام‌های مطمئن برداری و خطا و اشتباه را به حداقل برسانی. تلاشت را تبدیل به سخت‌کوشی کنی و  برنامه‌هایت را با دقت هرچه تمامتر و به‌درستی اجرا کنی.

من که فکر می‌کنم همه چیز به نفع تو و در راستای رسیدن به اهداف توست و چیزی برای موفق شدن کم نداری؛ ولی اگر احساس می‌کنی چیزی کم داری یا مانعی بر سر راهت وجود دارد از آن‌ها سخن بگو تا با همفکری و همدلی با هم موانع را پشت سر بگذاریم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.