برای موفّقیّت ، متفاوت باش!

سلام

آیا تا به حال با خود اندیشیده‌اید که کدام بخش از اتّفاقات و رویدادهای زندگی‌تان بیش‌ترین سهم را در پیروزی‌ها و موفّقیّت‌هایی که به دست آورده‌اید ایفا نموده‌اند. اگر همین الان تمام رویدادهای زندگی‌تان را به دو بخش تقسیم نمایید ، می‌توانید این بررسی و کنکاش را به خوبی انجام دهید.

 بخش اوّل تمام روزهایی است که در سختی بوده‌اید، تلاش کرده‌اید و زحمات زیادی متحمّل شده‌اید تا کاری را به درستی به سرانجام برسانید و به هدفی که در سر داشته اید برسید. و بخش دوم زمان‌هایی است که آسوده و بی‌خیال ، به دور از هر تلاش و کوششی نشسته‌اید و فقط آرزو پرورانده‌اید.

To-be-radically-successful-youve-got-to-be-radically-different

حال با خود بیندیشید از کدام بخش دستاوردهای قابل دفاعی دارید. از کدام بخش بیش‌ترین میزان معنی را به زندگی‌تان بخشیده‌اید.

مطمئناً در روزهای خوشی و شادی و سرخوشی فقط خندیده‌اید و شاد بوده‌اید ولی در روزهای سختی و تلاش و زحمت ، دستاوردهای گرانبهایی را کسب نموده‌اید. آن زحمات و سختی‌ها ، خیر هایی بوده‌اند که لباس شر به تن داشتند.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید؛ همراه  هر سختی آسانی هست ، به راستی که همراه  هر سختی آسانی است …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.