برنامه‌ریزی، خودارزیابی را تسهیل می‌کند

خودارزیابی یعنی کمی ایستادن و بررسی کردن دقیق و موشکافانه کارهایی که انجام داده‌ایم. این مهارت به ما کمک می‌کند تا به‌موقع به محاسن و مشکلات فعالیت‌هایی که انجام داده‌ایم، پی ببریم.

میزان پیشرفت کارهای‌مان را برآورد کنیم و درنهایت اگر لازم باشد برای افزایش بازدهی کار و کاهش مشکلات و برطرف کردن موانع موجود، تغییراتی در برنامه ایجاد کنیم.

images

دانش آموزان و داوطلبانی که اهل برنامه‌ریزی نیستند وقتی برای بازبینی مسیر ندارند و بعضاً شکست‌ها و مشکلات خود را به دیگران نسبت می‌دهند و مثلاً می‌گویند فلان معلم خوب درس نمی‌دهد. این چه مدرسه‌ای است که حساب و کتاب ندارند. تقصیر خانواده‌ام است و اگر مرا به فلان مدرسه می‌فرستادند وضعیتم بهتر می‌شد یا … .

در آموزه‌های دینی ما نیز محاسبه و ارزیابی از خود بسیار تأکید شده است. مثلاً در پایان روز قبل از خوابیدن به کارهایی که در طول روز انجام داده‌ایم، فکر کنیم و با شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت خود، برای فردای بهتر تلاش کنیم.

هنوز فرصت کافی برای مطالعه و برنامه‌ریزی صحیح وجود دارد.پس از این فرصت طلایی نهایت استفاده را برده و با دفتر برنامه‌ریزی بر عملکرد روزانه و هفتگی خود نظارت بیش‌تری داشته و خودارزیابی را تسهیل کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.