برنامه‌ریزی؛ چگونه؟

عده‌ای از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور سراسری فکر می‌کنند اگر مشاور برای آن‌ها برنامه‌ریزی کند بهتر درس می‌خوانند در حالی که بایستی بدانید که بهترین برنامه‌ریز خودتان هستید و این شما هستید که تمام خصوصیات، شرایط و روحیات خود را می‌شناسید و با توجه به این ویژگی‌ها می‌توانید برای خود برنامه‌ریزی کنید.

برای این‌که بتوانید به همه‌ی کارهایی که در برنامه‌ی خود مشخص کرده‌اید عمل کنید سه نوع برنامه را برای خود در نظر بگیرید:

index

1. برنامه‌ی بلندمدت: برنامه‌ی آزمون آزمایشی

2. برنامه‌ی میان‌مدت: برنامه‌ی هفتگی

3. برنامه‌ی کوتاه‌مدت: برنامه‌ی روزانه‌

در برنامه‌ی روزانه‌ی خود در دفتر برنامه‌ریزی همه‌ی کارهایی را که می‌خواهید در یک روز انجام دهید بنویسید. مثلاً این‌که فردا می‌خواهید چه درس‌هایی را بخوانید و ساعت مطالعه‌ی لازم برای هریک از دروس عمومی و اختصاصی را بنویسید. هم‌چنین ساعت انجام کارهای فوق برنامه مانند ساعت تماشای تلویزیون، ساعت خواب و سایر کارهای روزانه را پر کنید و در طول هفته با همین شیوه عمل کنید.

در پایان هفته، نکات مثبت و منفی خود را بنویسید و عملکرد هر هفته‌ی خود را با هفته‌ی قبل مقایسه کنید.مطمئن باشد به مرور زمان این کار باعث بهبود عملکرد شما در هفته‌های بعد می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.