برنامه‌ی شخصی داوطلب کنکوری

برای اینکه بتوانید به برنامه ریزی خود سازماندهی خوب و منسجمی بدهید می توانید از الگوی زیر کمک بیرید:

وضعیت

درس

ساعت مطالعه

میزان یادگیری

+

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

no           

 

 

 

 

هنگام مطالعه در یک هفته برنامه‌ریزی که انجام می‌دهید نشانه‌هایی ویژه دارد که توضیح آن‌ها در زیر آمده است:

popo

+: هنگام مطالعه شاد و سرحال هستم و مطالب را به خوبی یاد می‌گیرم و با رنگ آبی مشخص می‌کنم که 90 درصد مطالب را به خوبی یاد گرفته‌ام.

-: هنگام مطالعه شاد و سرحال نیستم و مطالب را به طور متوسط یاد نمی‌گیرم و با رنگ قرمز مشخص می‌کنم که 20 درصد مطالب را یاد گرفته‌ ام.

×: امروز وضعیتم نرمال است و هنگام مطالعه مطالب را یاد می‌گیرم و میزان یادگیری‌ام متعادل است و با رنگ سبز مشخص کرده‌ام.

no    : اصلا مطالعه نداشته‌ام و در هفته‌ی بعد باید در دفعات بعدی مطالعه خود توجه بیش‌تری به این درس داشته باشم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.