برنامه ریزی هدفمند

 مراحل برنامه ریزی :

1-در ابتدا برای برنامه ریزی بایست هدف خود را مشخص کنید که در چه بازه زمانی چه کارهایی را می خواهید انجام دهید. به فرض از الان تا اتمام برنامه ی خود  7 هفته زمان دارید. برای مثال  می خواهید مطالب سال دوم مخصوصاً درس های اختصاصی را جمع کنید.

2-در مرحله دوم مباحث و مطالبی را که باید خوانده شود و تعداد فصل ها را جمع آوری کنید و بنویسید از هر کتاب چه منابع آموزشی برای تمرین و تکرار دارید.

     به طور مثال کتاب ریاضی 7 فصل، شیمی 4 فصل و …. دارند. همچنین مهم ترین کار در این مرحله انتخاب منابع مطالعاتی صحیح است.

3-حال با دقت هر چه تمامتر برنامه ریزی هدفمند را شروع کنید و با نگاهی دوراندیش برنامه ریزی کلی  را انجام دهید.

SharnegeticService_targetplan

4-به این نکته توجه کنید که اگر فرصت شما 7 روز  است شما برای 6 روز  برنامه ریزی را انجام دهید. علت این امر این است که اگر از برنامه ای عقب افتادید آن را در روز آخر جا دهید. پس روز آخررا  روز جبرانی می نامیم.

5-همیشه بدانید که برنامه ریزی را باید برای یک هفته انجام دهید نه برای چند هفته و نه یک روز یک روز.

6-برای برنامه نوشتن می بایست همه ی مواردی که باید در  برنامه گنجانده شود در کنار شما باشد. مثلاً  برنامه امتحانات , تکالیف مدرسه و کلاس هایی که می روید، آزمون هایی که در پیش رو دارید و یا هرچیز دیگری که باید انجام شود.

7-حال برنامه ریزی را شروع کنید . برنامه ریزی باید به صورت جزیی باشد و شما باید ذکر کنید که چه فصل از چه درسی را می خواهید بخوانید.

    می خواهید تشریحی بخوانید یا تستی؟ پس توجه می شوید که همه چیز باید در برنامه ذکر شود تا برنامه کامل و قابل اجرا باشد.

    پس با خودتان تعارف نداشته باشید و هرچه را که لازم است در برنامه جا دهید.

8-توجه داشته باشید که برنامه هایی که در یک روز جا می دهید ,  باید با زمان مطالعه ای که در آن روز دارید ,  همخوانی و تطابق داشته باشد.

9-باید برای درس خواندن خود مطابق با رفتار درس خواندنتان زمان تعیین کنید تا از برنامه عقب نمانید .

          10-زمان  پیشنهادی در مورد تست زدن این است که تست درس های اختصاصی را می توانید  بلافاصله بعد از مطالعه درس انجام دهید ولی بهتر است تست های دروس عمومی را   تا دو روز بعد از درس خواندن بررسی  کنید ..

         11-زمانبندی پیشنهادی به ازای هر1.5 ساعت مطالعه  , 20 دقیقه استراحت است .

برای خود برنامه ریزی شخصی داشته باشد و ذهن خود را هدفمند کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.