بر لب جوی نشین و … !

سلام

گویی همین دیروز بود که مطالعه و چکیده‌نویسی دروس را آغاز کردیم و روش‌های خلاصه‌نویسی را یاد گرفتیم .اکنون به فاصله‌ی یک چشم به هم زدن زمان استفاده از همان چکیده‌ها و خلاصه‌ها فرارسیده است.

آنچه مهم و مسلم است تأثیر استفاده از خلاصه‌ها و چکیده‌هایی است که وقت و انرژی صرف شد تا تهیّه شوند و در دوران جمع‌بندی مورد استفاده قرار گیرند. چکیده‌های شما به‌دلیل اینکه توسط خود شما خلق شده‌اند ابزارهای بسیار کارآمد و مناسبی هستند که با استفاده از آن‌ها  بتوانید درس‌ها‌ی‌تان را به خوبی مرور کنید و بخش‌های فراموش شده را به خاطر آورید و تثبیت نمایید.

اگر برخی خلاصه نویسی‌ها هنوز ناقص هستند تا فرصت باقی است سعی نمایید آنها را زودتر کامل و  آماده نمایید. حتّی اگر برای درسی، بخشی یا مبحثی ، تا امروز خلاصه ننوشته‌اید ،  در دوران جمع‌بندی و زمان باقی‌مانده آن را آماده نمایید. تلاش کنید خلاصه‌ها و چکیده‌های خود را تدریجی و به مرور زمان کامل‌تر کنید. به یاد داشته باشید که بهترین ابزار برای  مرور در دوران جمع‌بندی خلاصه نویسی‌ها خواهند بود.

zzzzz

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.