بر مغز خود حاکمیت کنیم

برخی از دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری هنگام مطالعه و درس خواندن، تمرکز حواس ندارند و به تبع آن، ساعت مطالعه ی مفید نسبت به ساعت مطالعه ی کل آنان، اختلاف بسیار زیادی دارد که این مشکل در پی دو عامل به وجود می آید که عبارتند از :

1.اوقاتی که بصورت عملی درگیر کار خاصی هستیم.

2.اوقاتی که ذهنمان به طور ناخودآگاه به سمت تحلیل مسائلی خاص میرود.

index

برای راه حل عامل اول، کار بسیار ساده است. بدین صورت که سعی کنید اینگونه مسائل را تا حد امکان، قبل و یا بعد از مطالعه به اتمام برسانید.

و اما در مورد عامل دوم : همانطور که میدانید مرکز اصلی تحلیل و تفکر در انسان، مغز (بالاخص قشر خاکستری آن) می باشد و مغز دارای ویژگی ای بنام کنجکاوی است. یعنی وقتی مسئله ای در ذهن شما جرقه میخورد، مغز تمایل دارد که تا آخر این مسئله را تحلیل کند و به سرانجام برساند.

حال شاید بپرسید آیا میتوان با بزرگترین فرمانده ی بدن یعنی مغز مقابله کرد؟ باید بگویم بله.

هنگام مطالعه یک ورق کوچک از کاغذ پیش رویتان بگذارید و تمام موضوعات و مسائلی که در طول درس خواندن، دهنتان را درگیر میکند، بصورت تیتر وار روی آن ورقه بنویسید و بدانید که در فرصت مناسب میتوانید به تمامی آنان فکر کنید.

 سپس با خیال آسوده به درس خواندن ادامه دهید. در واقع با بکارگیری این روش ساده و در عین حال موثر، شما میتوانید تمام افکار مزاحم را در ابتدای شکل گیری شان از دهنتان پاک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.