بشنو ، بسنج ، اجرا کن

سلام

همه‌ی ما از  لحاظ میزان احساسی، منطقی و عقلایی بودن با یکدیگر متفاوتیم.

همان‌طور که  احساساتی بودن هرگز صفتی منفی نیست ، منطقی و غیر منعطف بودن نیز به صورت مطلق صفتی خاص ، ویژه و محبوب محسوب نمی‌شود. مطلوب آن است که تعادل داشته باشیم. باید هم از احساس و هم از منطق به میزان متعادل بهره‌مند شویم.

index

گاهی در مسیر ارتباط با سایر دوستان و همسالان ، بیش از اندازه دلبسته و عاطفی می‌شویم. این وابستگی عاطفی گاهی منجر به تأثیرپذیری بیش از اندازه و افراطی خواهدشد و معلوم نیست تأثیر گرفتن از دیگران همیشه مثبت ، محرّک و مفید باشد.

برخی از افراد نیز چنان بسته و دور از دیگران هستند که گویی هیچ‌کس چیزی نمی‌داند و تنها آنان دانای تمام مطالب و موضوعات هستند. اغلب این افراد اغلب حتّی سخنان مشاوران و دلسوزان را هم به هیچ می‌انگارند و معمولاً از همین جهت آسیب های جدی می‌بینند که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است.

لازم است قبل از پذیرش هر باور و جهت‌گیری فکری و احساسی به این بیاندیشیم که در موضوع پیش آمده منفعتی برای عملکردمان نهفته است یا از آن رهگذر ضرر و زیانی به ما وارد خواهدشد. طبیعی است که پس از چنین تأمّلی بهتر می‌توانیم تصمیم بگیریم. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.