«بعداً» ، راهکاری راهگشا!

سلام

زندگی عادت‌‌مان داده است که برای هرکاری وقت خاصی را کنار بگذاریم. وقتی برای درس خواندن و زمانی برای استراحت و تفریح. وقتی برای خرید و زمانی برای خوابیدن.

از زمانی که وقت‌شناس شدیم و قدر و ارزش وقت و زمان را درک کردیم، به یک استاد تقسیم زمان تبدیل شدیم. از صبح تا شب مدام به ساعت نگاه می‌کنیم تا مبادا زمان مناسب را از دست بدهیم . در حقیقت برای چیزهایی که دوست د اریم وقت می‌گذاریم و برای چیزهایی که برایمان جذّاب و خواستنی نیست وقت اختصاص نمی‌دهیم. امّا این تنها ظاهر ماجراست.

index

 در واقع بخش عمده‌ی اوقات مفید ما را افکار پریشان و نگرانی‌های رنگ و وارنگی به خود اختصاص می‌دهند که نه احساس خوبی به ما منتقل می‌کنند و نه فایده‌ای برای ما دارند.

می‌دانی با یک ترفند ساده می‌توانیم به راحتی از دست افکار ناخواسته و ناراحت‌کننده راحت شویم.باور نمیکنی؟پس خوب توجّه کن؛ وقتی کاری را نمی‌خواهیم انجام دهیم چه می‌گوییم؟ «بعداً». زمانی که اصلا مشخّص نیست.

وقتی مهارت استفاده از کلمه‌ی «بعداً» را بلدیم، چرا نباید نگرانی‌ها و دلشوره‌های‌مان را به ساعتی مشخّص مثلا ساعت بیست‌وپنجم بیاندازیم؟ ساعتی در بعداً که تا وقتی شبانه‌روز بیست‌وچهار ساعت است هرگز با آن روبه‌رو نخواهیم شد. ساعتی که همیشه قرار است بعداً بیاید و هیچ‌وقت فرصت آمدن پیدا نمی‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.