بنشین ، بازکن ، توکل کن، شروع کن!

بلافاصله و بدون هیچگونه درنگی آغاز کنید.

اصلا دنبال تشریفات و مقدّمات شروع کردن نباشید.

این اصل مهم را همیشه به خاطر داشته باشید که حتماً نباید در هنگام شروع کار و فعّالیّت همه چیز کنار دست‌تان مهیّا و فراهم باشد.

index

کافی است برای شروع موفّق به خداوند بزرگ و مهربان توکل کنید و در کنار آن اراده‌ای مستحکم و پولادین داشته باشید.

بدانید که چیدن تشریفات و خود را به فراهم نمودن مقدّمات مشغول کردن ، کشتن زمان و از عوامل حواس‌پرتی و عدم تمرکز است.

لازم است مطالعه و درس خواندن را بدون مکث و به محض قرارگرفتن در محلِّ مطالعه آغاز نمایید.

این کار شما را به انجام یک شروع خوب و ادامه دار تا زمان پایان مصمم‌تر می‌کند.

بی‌مقدمه شروع کردن  یاد می‌دهد که اصل کار از حاشیه‌هایش مهم‌تر است پس به همان ، یعنی اصل کار ، بپرداز.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.