بنشین ، بازکن ، شروع کن!

سلام

بلافاصله و بدون هیچ تعللی آغاز کنید. iهرگز به دنبال تشریفات و مقدّمات شروع کردن نباشید. حتماً نباید در هنگام شروع کار و فعّالیّت همه چیز کنار دست‌تان مهیّا و فراهم باشد. کافی است برای شروع موفّق به خداوند مهربان توکل کنید و اراده‌ای مستحکم و پولادین داشته باشید.

این موضوع مهم را همواره به خاطر داشته باشید که چیدن تشریفات و خود را به فراهم نمودن مقدّمات مشغول کردن ، کشتن زمان و از عوامل حواس‌پرتی و عدم تمرکز است. لازم است مطالعه و درس خواندن را بدون مکث و به محض قرارگرفتن در محلِّ مطالعه آغاز نمایید.

این کار شما را به انجام یک شروع خوب و ادامه دار تا زمان پایان مصمم‌تر می‌کند. بی‌مقدمه شروع کردن  یاد می‌دهد که اصل کار از حاشیه‌هایش مهم‌تر است پس به همان ، یعنی اصل کار ، بپرداز.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.