بهار موفقیت

بهار آمده است. بهار نه فقط در طبیعت بلکه در درون من جریان دارد،

فصلی نو، حرکتی دوباره، تلاش و تکاپو، طراوت و شادابی.من نمی‌خواهم حسرت دیروز را بخورم.

تجربه‌های دیروز را برمی‌دارم و با امروز همراه می‌شوم.مثبت‌ها را برمی‌دارم و منفی‌ها را جا می‌گذارم.

images

آرزوها، هدف‌ها و می‌توانم‌ها را برمی‌دارم و قدم در فصل بهار می‌گذارم.

من بهار را دوست دارم؛ زیبایی و تازگی و شکوفه‌هایش را، هوای مطبوع و دلپذیر و سرسبزی‌اش را، همه و همه را دوست دارم ولی بیش‌تر از همه‌ی این‌ها تغییر و تحول آن را دوست دارم.

خدایا! تنها تو را می خوانم و تنها از تو یاری می طلبم.در این نوبهار زیبا حال ما را به بهترین احوال دگرگون کن و موفقیت را مقصد نهایی حرکت و تلاشمان قرار بده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.