بهترین حالت بدن هنگام مطالعه

همانطور که می دانید حالت بدن در کیفیت مطالعه و درس خواندن نقش بسزایی دارد. مطالعه در حالت لمیده، مطالعه روی صندلی راحتی، هنگامی که دراز کشیده‌اید. یا حتی زمانی که راه می‌روید حالت جدی و عمیق به خود نخواهد گرفت و این یعنی عدم دستیابی به کیفیت مطلوب مطالعه.

برای مطالعه‌ی جدی باید بدن شکل جمع و جور داشته باشد. نشستن پشت میز استاندارد و صندلی با زاویه‌ی مناسب بهترین حالت برای مطالعه است. خود را عادت دهید به این‌که روی صندلی بنشینید و از میز مناسب مطالعه استفاده کنید. این کار در ابتدا برای شما سخت است ولی هر کار مشکلی که عادت شود در آخر آسان می‌شود و یاد می‌گیرید که عادات نادرست‌تان را ترک کنید.

این نکته مهم و کلیدی را هرگز فراموش نکنید که مطالعه فقط برای برهه‌ی زمانی از زندگی شما نیست.

بدن در مطالعه‌ی طولانی، دائماً خم است و گردن حالت افتاده دارد. همین عوامل موجب ناراحتی و بیماری در ستون فقرات می‌شود؛ پس هر یک ساعت یک بار چند دقیقه حالت بدن خود را عوض کنید و یادتان باشد که هنگام مطالعه، فاصله‌ی مناسب تا کتاب حدود 30 سانتی‌متر باشد.

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.