بهترین ساعت، مهم‌ترین کار

سلام

موفّقیّت‌های دلچسپ پس از شروع عالی و تداوم منسجم در اجرا بدست می‌آید.

اگر در پی اجرای موفّق برنامه‌های‌تان هستید و یا می‌خواهید در زمان‌های متعدد به میزان و حجم پیشروی مدِّنظرتان رسیده باشید لازم است از ابتدا گام‌هایی جدّی بردارید.چرا که شروع قوی می‌تواند تضمین کننده‌ی اجرای موفّق برنامه‌هایی باشد که برای خود طرّاحی می‌کنیم.

help-button_large1

امّا این نکته مهم و کلیدی همواره یادتان باشد که با انجام برخی رفتارهای برنامه‌ای می‌توانید هم‌زمان با پیشرفت برنامه‌ها، گام‌های تکمیلی بهتر و بیش‌تری نیز بردارید.

یکی از این رفتارها نحوه‌ی چیدمان برنامه‌‌ است. پیشنهاد می‌کنیم کارهای اصلی و یا فعّالیّت‌هایی را که انجام آن‌ها مستلزم صرف انرژی بیش‌تری است در ابتدای هفته و حتّی در ابتدایی‌ترین ساعت آغاز کار مطالعاتی قرار دهید.

انجام شدن بخش‌های مهم و اصلی‌تر برنامه شما را در انجام بخش‌های کوچک‌تر و باقی‌مانده‌ی آن دلگرم‌تر و ثابت قدم‌تر خواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.