بهترین ساعت ، مهم‌ترین کار

سلام

موفّقیّت‌های دلچسپ پس از شروع عالی و تداوم منسجم در اجرا بدست می‌آید.

اگر در پی اجرای موفّق برنامه‌های‌تان هستید و یا می‌خواهید در زمان‌های متعدد به میزان و حجم پیشروی مدِّنظرتان رسیده باشید لازم است از ابتدا گام‌هایی جدّی بردارید.چرا که شروع قوی می‌تواند تضمین کننده‌ی اجرای موفّق برنامه‌هایی باشد که برای خود طرّاحی می‌کنیم.

images

 

امّا این نکته مهم و کلیدی همواره یادتان باشد که با انجام برخی رفتارهای برنامه‌ای می‌توانید هم‌زمان با پیشرفت برنامه‌ها، گام‌های تکمیلی بهتر و بیش‌تری نیز بردارید.

یکی از این رفتارها نحوه‌ی چیدمان برنامه‌‌ است. پیشنهاد می‌کنیم کارهای اصلی و یا فعّالیّت‌هایی را که انجام آن‌ها مستلزم صرف انرژی بیش‌تری است در ابتدای هفته و حتّی در ابتدایی‌ترین ساعت آغاز کار مطالعاتی قرار دهید.

انجام شدن بخش‌های مهم و اصلی‌تر برنامه شما را در انجام بخش‌های کوچک‌تر و باقی‌مانده‌ی آن دلگرم‌تر و ثابت قدم‌تر خواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.