به جنگ خستگي برويد

خسته شديد؟ کلافه‌ايد؟ توانِ روزي 12 يا 13 ساعت درس خواندن را نداريد؟ حوصله  مرور درس‌ها را نداريد؟ احساس مي‌کنيد که خيلي از تست‌ها و مباحث تکراري است؟ دوست داريد که هر چه زودتر اين دوران بگذرد و به قول معروف اين سد را پشت سر بگذاريد؟

اينها همه طبيعي است. بسياري از داوطلبان کنکور سراسری در اين ماه آخر دچار چنين حسي مي‌شوند؛ اما کسي موفق است که در اين دوران، تسليم خستگي، بي‌‌حوصلگي و نااميدي نشود و پشتکار خود را از دست ندهد. کسي که در اين دوران به فکر افزايش دقت و  سرعت تست زني خود باشد و به مرور فراگرفته ها بخصوص مباحث حفظي بپردازد. اگر شما در اين يک سال با جديت تمام درس خوانده باشيد، اما اين يک ماه را رها کنيد، مطمين باشيد که به نتيجه‌اي مطابق ميل خود نخواهيد رسيد؛ چون از يک سو، بسياري از مطالب فرّار هستند، و از سوي ديگر، رمز پاسخگويي به سؤال‌هاي تستي، استمرار در تست زدن است. اين روزها بايد هر روز تست بزنيد تا به ظرافت‌هاي سؤال‌هاي تستي پي ببريد و در پاسخگويي به اين سؤال‌ها مهارت يابيد.البته فراموش نکنید که حتما تسته را بصورت زماندار و مطابق با زمان استاندارد کنکور تست بزنید تا به این صورت مدیریت زمان در جلسه کنکور را نیز بخوبی و هوشمندانه تمرین کرده باشید.

timee

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.