به خودت ايمان داشته باش(بخش دوم)

در چه فعاليتي موفق‌ترم؟
اگر مي خواهيد يک فعاليت جديد را شروع کنيد، ولي نمي‌دانيد که چه کاري را انجام دهيد و براي انتخاب هدف خود بين چند گزينه سر در گم هستيد، هدفي را انتخاب کنيد که در آن زمينه تجربه داشته و آن را دوست داريد.ابتدا هدف خود را به اهداف کوچکتر تقسيم کنيد تا مرحله به مرحله موفقيت را احساس کنيد.
 
حتماً اين اهداف را بهترتيبي که بايد به آنها دست يابيد در جايي يادداشت کنيد و هر روز به آنها مراجعهکنيد و سعي کنيد تخمين بزنيد که چند درصد از هدف هاي کوچک (تقسيم شده ) برآورده شدهاست. با توجه به تجربه قبلي، مشکلات کار را بسنجيد و براي آنها راه حل پيدا کنيد و اشتباهاتي را که در گذشته از شما سر زده است، به طور کامل شناسایی کرده و يادداشت کنيد و سعي کنيد که از آنها اجتناب کنيد. نقاط قوت کار خود را هم يادداشت کنيد و به دنبال بهبود آنها باشيد. این اصل بسیار مهم و کلیدی را همواره به خاطر داشته باشید که هميشه مي‌توانيد هر کاري را که بخوبي انجام داده‌ايد باز هم بهتر انجام دهيد؛ به عبارت ديگر، بهبود، يک فرايند پايان‌ناپذير است.
 
believe-in-yourself1

از سختي‌ها نهراسيد
انسان­هاي بزرگ و موفق هميشه از شرايط به نفع خود استفاده مي‌کنند؛ حتي اگر يکي از اين شرايط،  شکست يا مشکلات بسيار باشد؛ زيرا آنها از شکست تجربيات جديد مي آموزند و قوي‌تر و راسخ تربه سمت موفقيت حرکت مي‌کنند. هر چه مشکلات يک هدف بيشتر باشد رقبا هم کمترند؛ پس از شرايط نترسيد؛ زيرا آنچه مهم است، اراده و قدرت شماست؛ شمايي که به اراده و قدرت الهي متصل هستيد؛ بنابراين، شما قدرتمنديد و فقط بايد اينقدرت را طلب کنيد.
 
پشتکار و آينده نگري
موفقيت با خطر کردن واراده قوي امکان پذير است، نه با راحت طلبي؛ البته خطر کردن به معني بدون فکر عملکردن نيست؛ بلکه در عين حال که ريسک مي کنيد بايد پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام دهيد وبراي شکست احتمالي جايي را در محاسبات خود باز کنيد. براي جلوگيري از شکست يا مقابلهبا مشکلات احتمالي، برنامه‌ريزي کنيد؛ بنابراين، با اين باور که خدا شما را ياري مي کند و اطمينان به موفقيت،خود را دلگرم به کار نگه داريد و بزرگترين مشکلات را با قدرت از مقابل خودبرداريد.
 
علاقه به هدف
براي موفقيت بايد با تمام وجود خود، عاشق کار و هدف خود باشيد؛ البته بدون علاقه به هدف هم مي توان موفق شد، ولي اين موفقيت،عميق و پرشکوه نخواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.