به خودت ايمان داشته باش(بخش سوم)

نااميد نشويد
هميشه این اصل مهم و کلیدی را به ياد داشته باشيد که آينده را نمي توان پيش بيني کرد؛ پس هميشه امکان به وجود آمدن شرايط مساعد يافوق العاده اي وجود دارد که در محاسبات ما نمي‌گنجد؛ بنابراين، در سخت ترين شرايط هرگز نااميد نشويد. بعضي از وقت‌ها در حالي که تلاش مي‌کنيد، کمي صبر و بي خيالي نتايج مثبت فوق العاده‌اي دارد. هميشه و در هر شرایطی فقط و فقط به خداوند بزرگ و مهربان توکل کنيد و از نتايج معجزه آساي آن بهره مند شويد.
 
 رويا‌ها براي روان، مانند اکسيژن براي ريه‌ها هستند؛ اگر به سمت آنها حرکت کنيم هورمون‌هاي شادي آزاد خواهند شد و با ناديده گرفتن آنها احساسات بد را تقويت کرده ايم. نا اميدي و افسردگي شايد چيزي جز دلسرد شدن ذهن شما نسبت به امکان شکل گرفتن رويا هايتان نباشد. شايد فکر کنيد که در حال حاضر رويايي نداريد و به خاطر بي توجهي به روياهايتان دلسرد و افسرده هم نيستيد، ولي اگر به گذشته خود نگاه کنيد خواهيد ديد که در زندگي خود نسبت به کارهاي مختلفي شور و شوق داشته‌ايد، اما چون براي به دست آوردن آن برنامه ريزي و تلاشي نکرده بوديد خود به خود آنها را ناديده گرفته‌ايد.
 
believe-in-yourself1

 روياهايتان را ناديده نگيريد
بعضي از افراد به خود دروغ مي گويند و اين­گونه به خود تلقين مي کنند که آنچه اکنون دارند همان چيزي است که مي‌خواسته‌اند؛ مانند فردي که مي‌خواهد مدير يک سازمان بزرگ باشد و براي خود کار کند، اما در عمل فقط به يک سرپرستي ساده و کار کردن با دستمزدي ناچيز رضايت مي‌دهد. اين فرد در حقيقت به نا خودآگاه خود مي‌گويد که مدير شدن راهي طولاني و خسته کننده است و براي رسيدن به آن، استرس زيادي را براي بالا رفتن از پله‌هاي ترقي بايد تحمل کنم؛ پس بهتر است که از خير آن بگذرم؛
 
حتي بعضي از افراد، کم کم به دروغي که به ناخود آگاه خود مي‌گويند اعتقاد پيدا مي کنند و دچار تضادي مي‌شوند که به افسردگي شديد منجر مي‌شود. تا زماني­که روياهاي خود را زنده نکنيد افسرده باقي خواهيد ماند؛البته نبايد قناعت را با سرکوب روياها اشتباه بگيريد. قناعت، ابزاري قدرتمند است و افرادي که اين ابزار شگفت انگيز را دارند، راحت تر مي توانند به اهداف والاي خود دست پيدا کنند.
 
 قبول مسؤوليت برد و باخت
شما بايد بتوانيد مهم‌ترين قانون موفقيت را در زندگي خود به کار گيريد. اين قانون شايد بسيار ساده به نظر برسد، ولي به همان اندازه مؤثر و کارآمد است و آن عبارتست از اینکه:« مسؤوليت هر برد و باخت زندگي خود را فقط خودتان به عهده بگيريد.»
 
اين مساله، مهم ترين پايه و اساس موفقيت به شمار می رود. بايد بياموزيد که مسؤوليت صد درصد زندگي خود را به عهده بگيريد. مهم نيست که هستيد، چه مي کنيد و کجا هستيد. شما و فقط خود شما مسؤول زندگي‌تان هستيد. افراد موفق هيچ­گاه وقايعي را که در برابر آنها روي مي دهد، مقصر نمي‌دانند يا شرايط و ديگران را به خاطر عدم موفقيت خود سرزنش نمي‌کنند، و در عوض مسؤوليت صددرصد کنترل موقعيتي را که در آن قرار دارند، به عهده مي‌گيرند و در نهايت زندگي خود را دگرگون مي کنند. تا زماني که شما خود را مسؤول صددرصد زندگي و کارهاي خودتان بدانيد کنترل زندگي خود را در دست خواهيد داشت و خواهيد توانست که کارها را به سرانجام و نتيجه در خور آن برسانيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.