به قله نگاه نکن

به كوه كه مي‌رفتيم هميشه به كساني كه تازه به اين رشته روي آورده بودند مي‌گفتيم «خسته كه شدي به قله نگاه نكن.»

بايد اين اصل را قبول كرد كه كوه رفتن در اكثر مواقع يعني به قله رسيدن. چون نااميدي به شما دست خواهد داد برگرد و به عقب نگاه كن كه چه‌قدر راه را طي كرده‌اي. در اين‌جاست كه انسان اميدوارتر مي‌شود و بر خستگي خود غلبه مي‌كند.

حالا وقت آن است كه از طبيعت درس بگيريد. سرحال و سرزنده چون طبيعت شكوفا شويد و رخوت زمستاني را دور بريزيد.

زمان هم به كمك شما آمده است. روزگار بلندتر مي‌شود. از وقت به نيكي استفاده كنيد. به برنامه‌هاي آزمون های آزمایشی که در پیش دارید توجه كنيد.دفتر برنامه‌ريزي را بهتر از قبل و با دقت و وسواس بیشتری پر کنید. صبح را با نرمشي مختصر زودتر از پيش شروع كنيد و چند نفس عميق بکشید. به خدا توکل کنید و با انگیزه مضاعف ادامه بدهید. آينده از آن شماست. به پيش…

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.