به نقاط قوت خود در کارنامه توجه کنید

در بررسی و تجزیه و تحلیل کارنامه آزمون آزمایشی ابتدا لازم است از نقاط قوت آغاز کنیم؛ زیرا مطالعه و رفتارمان آگاهانه‌تر و موفق‌تر خواهد شد.

البته برای از بین بردن نقاط ضعف، تکیه بر نقاط قوت نیز بهترین کار است؛ یعنی با توجه به نقاط قوت، تئوری و راهکار‌هایی استخراج می‌کنیم. البته می‌توان از روش های مطالعه دیگران نیز ایده‌هایی دریافت کرد.هرچند روش مطالعه هر کس مختص به خود اوست و باید متناسب با شرایط و روحیات خود فرد باشد. بررسی علت آن، باعث اعتمادبه‌نفس و افزایش خودباوری می‌شود و از سویی حس خوبی نسبت به خود خواهید داشت.

how_to_create_a_law_of_attraction_vision_board_2

ما برای هر کاری به انگیزه نیاز داریم و بر اساس آن تلاش بیش‌تری می‌کنیم؛ پس باید روی نقاط قوت فکر کنیم. باید ذهن شفاف داشته باشیم و با روش‌هایی مانند افزایش ساعات مطالعه، انتخاب منابع مطالعاتی درست، انتخاب روش مطالعه‌ی درست، تست زدن، متعادل خواندن نقاط قوت خود را حفظ کنیم و راهکارهای آن‌ها را به سایر درس‌ها و مباحث تعمیم ‌دهیم.

این کار باعث ایجاد انگیزه می‌شود و با افزایش انگیزه، بر هدفمان سماجت می‌کنیم و درنتیجه جست‌وجوی ما لذت‌بخش می‌شود و روز به روز به هدفمان نزدیک‌تر می‌شویم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.