به همين لحظه فکر کن…

 از بزرگي پرسيدند:

استاد! شما هميشه يک لبخند روي لبتان است و به نظر ما خيلي آرام و خشنود به نظر مي‌رسيد. لطفاً به ما بگوييد که راز خشنودي شما چيست؟

استاد گفت: بسيار ساده! من زماني که دراز مي‌کشم، دراز مي‌کشم، زماني که راه مي روم‌، راه مي روم، و زماني که غذا مي‌خورم، غذا مي‌خورم!
پرسش کنندگان ناراحت شدند  و گمان کردند که استاد، آنها را جدي نگرفته است؛ به او گفتند:
تمام اين کارها را ما هم انجام مي‌دهيم؛  پس چرا خشنود نيستيم و آرامش نداريم؟
images
استاد به آنها گفت: زيرا زماني که شما دراز مي‌کشيد، به اين فکر مي‌کنيد که بايد بلند شويد، زماني که بلند شديد به اين فکر مي‌کنيد که بايد کجا برويد، و زماني که داريد مي‌رويد، به اين فکر مي‌کنيد که چه غذايي بخوريد؛ بنابراين، فکر شما هميشه در جاي ديگر است و نه در آن جايي که شما هستيد!
 
لحظه حال، تقاطع زمان گذشته و آينده است و شما در اين تقاطع نيستيد؛ بلکه در گذشته يا آينده هستيد و به همين  علت است که از لحظه‌هايتان، لذت واقعي نمي‌بريد؛ زيرا هميشه در جاي ديگر سير مي‌کنيد و حس مي‌کنيد که زندگي نکرده‌ايد يا نمي‌کنيد.

مي‌خواهيم از اين داستانک استفاده کنيم و بگوييم که اگر مي‌خواهيد در آزمون سراسري در بالاترين حد توانمندي خود ظاهر شويد، بايد اين روزها به جلسه کنکور و نتيجه آن فکر نکنيد. همچنين در سر جلسه آزمون سراسری، اندوه گذشته را نخوريد و نگران آينده نباشيد. مطمين باشيد که اگر اين هفته در لحظه زندگي کنيد بهترين نتيجه را کسب خواهيد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.