به یاد او همه غم ها ز سینه دور شود…

به یاد او همه غم ها ز سینه دور شود

دلم به رغم سیاهیش غرق نور شود

همیشه منتظرش بودم ای خدا مپسند

که بعد مردن ما جمعه ی ظهور شود . . .

۱۰۵۳۱۴۶۰۶۶۱۸۸۸۵۴۷۸۰۵

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.