تا آخرین نقطه ، تا آخرین لحظه!

سلام

چرا احساس می‌کنی هدفم فقط امیدوار کردن توست؟

البتّه می‌دانم امید و امیدواری خوب است ، امّا مشروط بر آن که این امید واهی و بی‌ثمر نباشد.

فکرمی‌کنم وقتی در مقام مشورت قرار می‌گیرم وظیفه دارم واقعیّت را پنهان نکنم. ببین بارها برایت گفته‌ام که جریان آمادگی برای آزمون سراسری درست مانند یک مسابقه‌ی دو است ، امّا نه دوی سرعت ، بلکه دوی استقامت . چیزی شبیه ماراتن. تو مقرّرات ماراتن را می‌‌دانی؟

buscoach

ماراتن طولانی و طاقت‌فرساست .

ماراتن تا عبور آخرین نفر از خط پایان ، ادامه پیدا می‌کند.

ماراتن تحت هیچ شرایطی متوقّف نمی‌شود.

در ماراتن لحظه لحظه‌ها تعیین کننده هستند.

پس تمام شرکت کنندگان با تمام توان‌شان تا آخرین لحظه می‌کوشند.

آزمون سراسری هم دقیقا همین مشخّصات را دارد. وظیفه داری بدون فکر کردن به آن‌چه که در پایان اتّفاق می‌افتد ، به خدا توکل کنی و تا نقطه پایان تلاش کنی و تمام نیرو و توانت را به‌کار بگیری.

پس بی‌جهت تلاش و کار روزمرّه‌ات را به نتیجه‌ی پایانی گره نزن . یادت باشد که این تلاش توست که نتیجه را رقم خواهد زد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.