تا روز کنکور این کارها را انجام بده(بخش سوم)

کاهش اشتباهات

در کنکور سراسری،داوطلبانی موفق‌ترند که تعداد پاسخ‌های اشتباه خود را کم می‌کنند و کم‌ترین خطا و اشتباه را در پاسخ دادن به تست‌ها دارند. شرکت در آزمون‌های آزمایشی برنامه‌ای فرصتی برای داوطلبان ایجاد می‌کند که برای کاهش اشتباهات خود هدف‌گذاری کنند. بعد از هر آزمون، تعداد پاسخ‌های درست و اشتباهتان را شمارش کنید و به تفکیک هر درس عمومی و اختصاصی در یک برگه بنویسید و مشخص کنید بیش‌ترین و کم‌ترین پاسخ‌های اشتباه مربوط به کدام درس‌هاست. علاوه بر تعداد اشتباهات، بررسی علت و نوع اشتباه بعد از هر آزمون بسیار مهم است. اشتباهات ناشی از فراموشی مطالب و بی‌دقتی در پاسخ دادن به سؤالات با کمی مرور و افزایش دقت،به سادگی قابل حل هستند.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.