تا فرصت هست همّت کن!

سلام

مشاورمان حرفش را این‌گونه ادامه داد:البتّه آن‌چه گفته شد اشتغالات  ذهنی شما بود. امّا آن ‌چه در نظر داشتم موضوع دیگری است.

گروهی از دوستان در شروع برنامه‌ها و فعّالیّت‌های مطالعاتی به بهانه‌های مختلف تأخیر دارند. این گروه زمانی نسبت به تأخیرات و عقب ماندگی‌های درسی خود واقف می‌شوند.این گروه اگر تا این زمان عذر پذیرفته شده‌ای داشته باشند ، امّا از زمان آگاهی نسبت به این تأخیرها مسئولیّت‌شان دو چندان می‌شود.

bbb

این گروه باید بدانند که اگر تا این تاریخ بهانه‌های ریز و درشت مقصّرین تأخیر در کارهای‌شان بوده‌اند ، امّا از این پس متّهم ردیف اوّل و تنها مقصّر کوتاهی‌های‌شان خودشان هستند.

این گروه باید بدانند فرصت‌هایی را که دراختیار دارند برای‌شان بسیار مهم و مغتنم است و نباید تحت هیچ شرایطی آن‌ها را از دست بدهند. اینان باید چنان بکوشند و تلاش کنند که در جلسه‌ی آزمون سراسری و روز اعلام نتایج هم‌چنان متّهم ردیف اوّل باقی نمانند.»

زنگ به صدا درآمد. مشاورمان ادامه داد:«همّتی دوباره کنید.از امروز حدود 200 روز تا آغازفرایند کنکور سراسری فرصت دارید.پس فرصت را از دست ندهید»
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.