تحلیل تست‌ها اهمیت دارد

تست زدن به زبان ساده يعني سنجش ميزان يادگيري مطلب درسي. اين عمل بدون تحليل فقط سنجش است و بس؛ اما آيا تنها سود تست‌زني سنجش است؟

مسلماً خير! تست‌زني = سنجش + يادگيري + مرور

بطور کلی ما از يک فرایند تست زدن 3 انتظار داريم که عبارتند از:

index

اول سنجش که به صورت خودکار انجام مي‌شود.

دو منفعت ديگري که با تست‌زنی به دست خواهید آورد، يادگيري و مرور است.

با مراجعه به پاسخ تشريحي هر تست و مطالعه‌ی دقيق و عميق آن علاوه بر سنجش از نکته‌ی سؤال و علت رد گزينه‌هاي ديگر آگاه می‌شويد. هم‌چينين می‌توانيد از راه‌حل‌هاي کوتاه‌تر (تستي) بهره ببريد و با مطالعه، مطالب درسي را مرور کنید.

ابتدا مطالب درسی را از روی کتاب درسی و منابع کمک‌آموزشی مطالعه کنید و سپس سراغ تست‌زنی بروید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.