تحلیل درس زیست شناسی کنکور تجربی 93

        در تحلیل سوالات کنکور سراسری سال 93 باید توجه داشت که سوالات در یک دید کلی از سوالات سال 92 ساده تر بوده است ولی در ابعادی با آن تفاوت های را داشته است.

  1. در سال 93 بر خلاف رویه سال های 91 و 92 که سوالات در 207 خط گنجانده شده بودند، سوالات در 225 خط جای داده شده بود که این موضوع موید این مطلب است که سوالات از بعد روانی، جلوه ای سخت تر دارد و از آن جا که 18 خط را دانش آموزان مجبورند در مدت زمانی معین بررسی کنند این موضوع به علت گرفتن فاکتور زمان به طور طبیعی استرس داوطلب را افزایش می دهد.
  2. در کنکور 93 در سوالات 67 جای خالی مطرح شده است که نسبت به کنکور سال 92 تغییر خاصی نداشته است زیرا که این تعداد در کنکور سراسری سال 92 به تعداد 69 عدد بوده است.
  3. تا این دو مورد ذکر شده کنکور باید سختتر از کنکور 92 بوده باشد در حالی که این گونه نیست زیرا که در کنکور 92 سرانه ی نکته در هر تست (یعنی تعداد نکاتی که به طور میانگین در هر تست مطرح شده است) رقم 6.42 را نشان می دهد، در حالی که این رقم در سال 93 به 5.74 تقلیل یافته است که نشان دهنده ی ساده تر شدن کنکور است.
  4. در کنکور سال 93 تعداد سوالات گذاره ای کاهش 1 واحدی را نشان می دهد که این هم موید ساده تر شدن این کنکور نسبت به سال گذشته است.

ویژگی های کنکور امسال و نکات لطیف آن:

  1. در کنکور امسال بازگشت توجه طراحان به پایه مشهود بوده است زیرا که در کنکور امسال برخلاف کنکور سال 92 که 44% سوالات از زیست شناسی پیش دانشگاهی مطرح شده بود تنها 36% از پیش مطرح شده است.
  2. در کنکور امسال همانطور که قابل پیش بینی بود  4 فصل آخر هرکتاب از اهمییت بسیاری برخوردار بودند به طوری که 4 فصل آخر هر کتاب 22% ازسوالات هر کتاب را به خود اختصاص داده است و در مجموع 66% از سوالات کنکور امسال از 12 فصل پایانی سه کتاب دبیرستانی هستند.
  3. آنچه که در کنکور امسال بسیار جلب توجه می کند باز هم سوالات سخت و فنی است که طراح از شکل های کتاب مطرح کرده است که این تعداد به 10 عدد رسیده است که تعداد5 عدد را بدون توجه به شکل مطلقا قادر به پاسخگویی به آن نمی باشیم.

     4. سوالات کنکور امسال از نظر سوالات  ژنتیکی و گیاهی بسیار روان و خوب مطرح شده است.

ئئئ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.