ترک عادت موجب …

سلام

بارها این ضرب المثل را شنیده‌اید که ترک عادت موجب مرض است یا حکایت آن دباغ را شنیده‌اید که روزی از بازار عطاران می‌گذشت ، در وسط بازار از حال رفت و بیهوش شد و برای اینکه حالش را جا بیاورند مقداری پهن کنار بینی‌اش گذاشتند تا حالش خوب شد چرا که او عادت به بوهای خوش نداشت و طبیعتش با بوهای امثال پهن خو گرفته بود .

وقتی به انجام کاری عادت کرده‌ایم ، اغلب فکر نمی‌کنیم که آیا این کار را با روش و شکل دیگری نیز می‌توان انجام داد یا خیر؟

index

شاید روش‌های دیگر دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشند و با استفاده از آن‌ها بهتر بتوان نتیجه گرفت.

معمولاً آن‌چیزی که سبب می‌شود تا از کارهایی که باید انجام دهیم  فاصله بگیریم و به نتایج مطلوب دست پیدا نکنیم ، روش‌ها و الگوهایی که استفاده می‌کنیم نیستند بلکه عادت‌هایی هستند که حاضر به ترک آن‌ها نمی‌شویم.

خوب است در زندگی فقط یک عادت داشته باشیم و آن هم عادت به بررسی دقیق و موشکافانه عادت‌ها و کنار گذاشتن بخش‌های ناصحیح آن‌هاست. تنها در این صورت است که می‌توانیم امید به موفّقیّت و پیشرفت داشته باشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.