تصميم با شماست

وقتي روان‌پزشک معروف اتريشي، ويکتور فرانکل، پس از سه سال اسارت در دوران جنگ جهانی دوم در اردوگاه­هاي کار اجباري آلمان نازي آزاد شد، به يک نتيجه مهم علمي دست يافت که بعدها يکي از مکاتب روان‌شناسي به نام «معنا درماني» شد.

او در پي تجربه شخصي و مشاهده زندانيان ديگر، نتيجه گرفت که انسان‌ها قادر هستند هر رنج و مشقتي را تحمل کنند؛ مادام که در آن رنج و مشقت «حکمت » خاصي را درک کنند.
index
 

به عنوان مثال، اگر دو برادر همسان را به مدت سه سال هر روز به بدترين شکل کتک بزنند و به اولي بگويند که کتک خوردنش جزيي از يک تمرين ورزشي است و به دومي هيچ دليلي براي کتک خوردنش ارايه ندهند، برادر اول بعد از سه سال به ورزشکاري قوي با اعتماد به نفس بالا، و برادر دوم به انساني حقير و سرشار از عقده‌ها و کينه‌ها تبديل مي‌شود.
 
کتک خوردن و رنج براي هر دو يکسان است، اما تفاوت در حکمتي است که مي تواند به رنج کشيدن‌ «معنا» بخشد؛ يکي به اميد روزهاي بهتر رنج مي کشد و ديگري با هر ضربه، خرُدتر و حقيرتر مي شود.در واقع اينکه چگونه با سختي‌ها و مشقت‌هاي زندگي کنار بياييم و به آنها واکنش نشان دهيم،بسيار مهم است.

بنابراین نکته مهمی که بایستی به آن نوجه ویژه ای داشته باشیم این است که مي‌توانيم تصميم بگيريم به سختي‌ها و مصايب اجتناب‌ناپذير زندگي از منظر «معنا و حکمت» نگاه کنيم تا در پسِ هر ضربه روحي و هر لطمه جسمي، تنومندتر، مقاوم‌تر و آگاه‌تر بيرون بياييم؛ يا اينکه تصميم بگيريم در بهترين حالت، يک «قرباني منفعل» با حياتي پر از غم باشيم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.