تصمیم بگیر، امتحان کن!

اگر فهرستی از مشکلات ریز و درشت داوطلبان در دوران آماده سازی برای کنکور سراسری تهیّه کنیم ، بدون تردید ماجرای برنامه و برنامه‌ریزی ردیف نخست این فهرست را به‌خود اختصاص می‌دهد.

رایج‌ترین شکایت داوطلبان در جلسات مشاوره این است که: « تصمیم می‌گیریم، برنامه می‌ریزیم ، مقدّمات را فراهم وکار را شروع می‌کنیم. چند روزی همه چیز مرتّب است. کارها رأس وقت مقرّر انجام می‌شود ، برنامه همان‌طور که می‌خواهیم پیش می‌رود ،  یادگیری در سطح اعلا و رضایت ما کامل است. امّا یک باره همه چیز تغییر می‌کند. برنامه به هم می‌ریزد ، حسّ و حال کار از بین می‌رود و کارها آن‌چنان سخت می‌شود که دیگر جرأت دست زدن به کتاب و جزوه را نداریم.»

index

نکته کلیدی و مهمی که در اینجا بایستی به آن توجه ویژه اتی شود این است که شرایط و موقعیّت با چیزی که در اندیشه‌ی داوطلبان شکل می‌گیرد متفاوت است. یک داوطلب کوشا و مصمّم باید در همان لحظات حواسش باشد که به خاطر سختی کارها نیست که جرأت نمی کند ، بلکه چون جرأت نمی‌کند کارها سخت شده‌اند.

یک داوطلب جدّی که هدفش قبولی در یک رشته و دانشگاه خوب است باید جرأت کند و مصمّم بودن خود را با باقی ماندن بر تصمیم‌هایش نشان دهد. آن‌گاه خواهد دید که همه‌چیز به روال طبیعی و عادی باز خواهد گشت. فقط کافی است امتحان کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.