تصمیم قاطع بگیرید و آینده‌ای پر از افتخار بسازید

یکی از ویژگی‌های انسان‌های موفق، آینده‌نگر بودن آن‌هاست. آن‌ها به آینده توجه دارند و برای آن از امروز برنامه‌ریزی می‌کنند.

آن‌ها به‌شدت از متمرکز شدن بر گذشته‌ی خود می‌پرهیزند و تنها به بخشی‌هایی که قابل تغییرند متمرکز می‌شوند و از گذشته‌ی خود درس می‌گیرند و از آن‌ها در برنامه‌‌ریزی آینده‌ی خود استفاده می‌کنند تا آینده‌ای روشن و بدون حسرت داشته باشند.

dear-past-thanks-for-all-the-lessons-dear-future-im-ready-quote-3

بزرگ‌ترین رقابت درسی را امسال در پیش روی خود دارید و لازمه پیروزی در این رقابت بزرگ و سرنوشت ساز این است که تصمیم قاطع بگیرید و موفقیت را بخواهید و از امروز برای آینده‌ی درسی خود برنامه‌ریزی کنید.

امسال مهم‌ترین سال تحصیلی و حتی مهم‌ترین سالی است که آینده‌ی زندگی‌تان تا حدودی به آن وابسته است. پس به طور جدی به گذشته‌ی خود نگاه کنید که تا چه حدی پیشرفت کرده‌اید و موفق بوده‌اید.

با تجزیه و تحلیل منطقی آن، علت پیشرفت یا عدم پیشرفت خود را کشف کنید و سپس راهکارهایی که قابل تعمیم‌اند به آن بخش از کارهای‌تان که در آن‌ها کم‌کاری کرده‌اید یا کم‌تر موفق شده‌اید بسط دهید. همین امروز آن‌ها را جبران کنید. امروز، روز کسانی است که به دنبال فرصت می‌گردند برای ساختن آینده‌ای روشن و پر از افتخار.

شما هنوز فرصت دارید. مبادا زمان‌ها به آهستگی و به خنکی نسیم بهاری از کنار شما بگذرند و شما در خواب رؤیاهای‌تان باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.