تصویرسازی موفقیت در دوران جمع‌بندی

هرگز برای آن‌چه می‌خواهید باشید، دیر نیست. هنگامی که تصمیم به تغییر گرفتید با انرژی مثبت و متکی بر نقاط مثبت پایدار، مسیر را تا انتها طی کنید و خودتان را به کلی تغییر دهید؛ بنابراین آزادانه و با تصویری از کسب بهترین نتیجه، برنامه‌ریزی برای دوران جمع‌بندی را آغاز کنید.

به راحتی می‌توانید بازتاب تصویری از یک دوره‌ی جمع‌بندی خوب را در ذهن خود شکل دهید. برای این‌که موفقیت را در این دوره به دست آورید مسیر پیشروی خود را آسان‌تر کنید.بر مبنای روش جمع بندی به روش برگزاری یک دوره از کنکورهای سالهای گذشته در فاصله زمانی سه روز یکبار برای هر سه روز استراتژی و روش خود را تعریف کنید و حد و مرز خود را برای رسیدن به موفقیت در کنکور آگاهانه تعیین کنید.  

images

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.