تعادل مطالعاتی را رعایت کنید

برنامه‌ریزی شخصی دانش‌آموزان در تابستان به دلیل فراغت و نبود برنامه‌ی خاص متفاوت است و هر فرد با توجه به سلیقه‌ی خود درس‌هایی را برای مطالعه انتخاب می‌کند. درس‌هایی از سال گذشته، درس‌هایی از سال آینده،دروس عمومی‌، دروس اختصاصی‌و… همگی انتخاب‌های متنوعی هستند.

اما این نکته بسیار مهم و کلیدی را نبایستی فراموش کرد که مطالعه‌ی مفید شرایط خاصی دارد؛ رعایت مدت‌زمان مطالعه و فواصل بین آن از ارکان مهم مطالعه است.هنگام مطالعه باید توجه داشته باشید که مطالعه‌ی مستمر یک درس به مدت چندین ساعت باعث خسته و کسل شدن ذهن می‌شود؛ یعنی مطالعه‌ی شما مفید نخواهد بود و منجر به یادگیری پایدار نمی‌شود.

رعایت تعادل مطالعاتی بین دروس عمومی و اختصاصی یکی از مواردی است که به فعال و شاداب ماندن ذهن حین مطالعه کمک می‌کند.بنابراین برای ارتقای سطح کیفی مطالعه خود،همواره در برنامه‌ ریزی درسی خود بعد از مطالعه‌ی یک درس اختصاصی، یک درس عمومی را در نظر بگیرید.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.