تغییرات و تازه‌های انتخاب رشته‌ی کنکور ۹۹

۱-اضافه شدن عنوان «شهریه پرداز» در بعضی رشته ها و دانشگاه ها و حذف عناوین «مازاد» و «پردیس خودگردان»

۲- قرارداشتن دوره مجازی فقط در دانشگاه های غیرانتفاعی و حذف دوره مجازی از بقیه دانشگاه ها

۳- تغییر دانشگاه مطهری از دولتی به غیرانتفاعی (البته برای قبول شدگان در این دانشگاه ، تحصیل همانند دانشگاه های دولتی ، رایگان می باشد)

۴- اضافه شدن دانشگاه غیرانتفاعی عدالت در شهر تهران در رشته انسانی

۵- امسال در گروه انسانی رشته های پردیس های خودگردان و شهریه پرداز وجود ندارد.

۶- امسال  دوره خودگردان در شهر تهران و در رشته ریاضی ، فقط در دانشگاه های شریف و امیر کبیر ارائه شده است.

۷- اضافه شدن رشته مهندسی بهداشت حرفه ای برای گروه ریاضی در دانشگاه های علوم پزشکی و به صورت شهریه پرداز

۸- اضافه شدن رشته پزشکی برای گروه تجربی در دانشگاه شاهد و به صورت شهریه پرداز

۹- اضافه شدن رشته دامپزشکی برای گروه تجربی در دانشگاه شیراز و به صورت دوره خودگردان

۱۰- اضافه شدن رشته آموزش علوم تجربی در دانشگاه فرهنگیان برای گروه تجربی

۱۱- افزایش سقف سنی دانشگاه فرهنگیان از ۲۲ سال به ۲۴ سال

۱۲- افزایش ظرفیت (تعداد) پذیرش دختران در رشته تجربی در دانشگاه های ارتش و بقیه الله ، نسبت به سال های گذشته

۱۳- ارائه رشته های خودگردان در دانشگاه شریف با محل تحصیل تهران برای گروه تجربی در رشته شیمی

۱۴- انتخاب رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد همراه با انتخاب رشته دانشگاه سراسری (لیست رشته ها در صفحات ۹۶ و ۹۷ دفترچه)

۱۵- افزایش مهلت انصراف (تا اردیبهشت ۱۴۰۰) از دوره های روزانه برای شرکت مجدد در کنکور ۱۴۰۰

۱۶- امکان مجدد ثبت نام  و انتخاب رشته های فرهنگیان برای کسانی که قبلا در این مجموعه رشته ها ، ثبت نام نکرده بودند.

۱۷- امکان مجدد انتخاب رشته تربیت بدنی در دوره روزانه برای کسانی که در آزمون عملی شرکت کرده اما در کارنامه ، مجاز به انتخاب رشته روزانه نشده اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.