تغییر رئیس دانشگاه آزاد تابع شرایط خاصی است/ توفیقی نامه ای امضا نکرده

روابط عمومی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در پاسخ به اخبار منتشر شده در خصوص امضای توفیقی پای صورتجلسه عزل رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام کرد: توفیقی نامه ای امضا نکرده و تغییر رئیس دانشگاه آزاد تابع شرایط خاصی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پی انتشار برخی اخبار در خصوص امضای جعفر توفیقی در صورت جلسه عزل رئیس دانشگاه، جوابیه ای صادر و اعلام کرد: "به دنبال انتشار اخبار ساختگي در خصوص تنظيم صورتجلسه اي براي عزل فرهاد دانشجو – رئیس دانشگاه آزاد اسلامي و امضاي آن صورتجلسه توسط جعفر توفيقي – سرپرست موقت وزارت علوم، روابط عمومي وزارت علوم اعلام كرد: جعفر توفیقی اعلام کرده چنين صورت جلسه اي را نه ديده و نه امضاء‌ كرده و اين خبر اساسا كذب محض است.

2- احتمالا شتابزدگي ناشي از شوق جوسازي عليه وزارت علوم به اندازه اي بوده كه سازندگان خبر فرصت نيافته اند با مطالعه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي دريابند كه تغيير رئيس آن دانشگاه تابع ضوابط خاصي است و توسط هيات امنا ‌انجام مي گيرد و وزير علوم نيز يكي از اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد است."

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.