تقسیم‌بندی حافظه

غالباً صاحب‌نظران و متخصصین، حافظه‌ی انسان را به سه بخش تقسیم می‌کنند که به ترتیب عبارت‌اند از حافظه‌ی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و هر کدام از این سه بخش نیز خود شامل 2 خانه است.

تقسیم‌بندی حافظه

حافظه‌ی کوتاه‌مدت که عمدتاً محل نگهداری موقت اطلاعات است دارای ظرفیت پایینی است. کاربرد این قسمت از حافظه، ثبت اطلاعات و مطالب و اطلاعات زودگذر است. درواقع یکی از وظایف مهم خانه‌های حافظه‌ی میان‌مدت، حفظ نکات کلیدی و اشاره‌ای است و به وسیله اندکی تمرکز و تکرار حاصل می‌شود.

برای به خاطر سپردن مطالب در درازمدت، انتقال داده‌ها از حافظه‌ی کوتاه‌مدت به میان‌مدت و سپس به بلندمدت بسیار مهم است. مهم‌ترین عامل برای انتقال اطلاعات از خانه‌های حافظه‌ی کوتاه‌مدت به دیگر خانه‌ها، تکرار و تمرین در زمان‌های مشخص است.

هدف ما نیز از بیان خانه‌های حافظه این است که با تکرار و تمرین بتوانیم اطلاعات را به خانه‌های تثبیتی (بلندمدت) حافظه هدایت کنیم. خانه‌های حافظه‌ی بلندمدت، آخرین جایگاه برای ته‌نشین شدن و تثبیت دائمی اطلاعات است.

این نکته مهم و کلیدی را همواره بخاطر داشته باشید که با ثبت اطلاعات به روش تأملی، داده‌ها را ذخیره کرده و در هر زمانی که مجدداً با یکی از مطالب ثبت‌شده مواجه شویم سریعاً مغز دستور استفاده از اطلاعات مربوط را صادر می‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.